Firma je schopná rychle reagovat na potřeby zákazníka v uvedené oblasti průmyslových izolací a těsnění. Softwarové vybavení umožňuje pracovat s 2D modely zákazníka a výkresovou dokumentaci přenášet přímo do řídících systémů strojů.

Napojení na vybrané dodavatele umožňuje efektivně pracovat i na větších dodávkách izolací. Firma rovněž úzce spolupracuje s firmou zabývající se dodávkami ohýbání plechů a plechových svařenců.

Pro výrobu těsnění používáme především těsnící materiály společnosti Klinger.


KLINGER logo


Vyřezávání na CNC plotru

Používáme moderní, vysokorychlostní a přesný CNC plotr. Díky projektorům nad řezací plochou je možné přesné určení výřezu v materiálu. Vyřežeme téměř jakýkoli tvar z měkkých materiálů do tloušťky 19 mm.

Více informací

Vysekávání na lisu

Vysekání provádíme s pomocí dvou hydraulických lisů s pracovním tlakem 12 tun. Tloušťka vysekávaného těsnění nebo izolace může být až 50 mm. 

Více informací

Řezání na pile

Pro řezání tvrdších izolačních materiálů typu Hannotect používáme speciálně konstruovanou pilu, která dokáže řezat materiály v kolmém řezu do tloušťky až 220 mm a v šikmém řezu do tloušťky až 160mm.


Více informací