Klinger kontrola chemické odolnosti

Výsledek výběru těsnicího materiálu, který bude zobrazen zohledňuje pouze chemickou odolnost k zadané pracovní látce. Záruku na správnou funkci těsnění pouze dle tohoto výběru nelze poskytnout, protože jeho správná funkce záleží na mnoha dalších faktorech, na které jako výrobce nemáme vliv.

Spustit kontrolu chemické odolnosti

Tuto aplikaci si můžete i stáhnout do svého počítače zde (cca 40 MB) a používat ji tzv. off-line, tedy bez nutnosti přístupu na internet.

Podrobnější výpočet a výběr těsnicího materiálu Klinger na základě provozních podmínek lze provést v programu Klinger® Expert 5.2.

Aplikace vede uživatele postupně všemi nutnými kroky k zadání všech potřebných údajů pro kontrolu chemické odolnosti. Ve zkratce si nyní tento postup ukážeme.

  • V prvním okně vyberete hledané medium (seznam je pouze v angličtině). Máte možnost vybírat i dle chemického vzorce.

  • Dále zadáte provozní teplotu.

  • Dalším údajem je koncentrace. Pokud ji neznáte, zadejte 100%.

  • V posledním okně se Vám zobrazí seznam materiálů, které jsou na dané medium a dané podmínky odolné z pohledu chemické odolnosti. Kontrolu z pohledu těsnění (utahovací tlaky, teplotní odolnost atd.) doporučujeme zkontrolovat programem Klinger Expert.