Slídová těsnění Klinger

Certifikáty a atesty
Kromě obvyklých požadavků, jako je těsnost nebo odolnost, musí být těsnění v mnoha případech potvrzeno další specifikací. Mnoho průmyslových odvětví zavedlo svá vlastní schvalovací schémata, aby zajistily, zda uvažované těsnění splní tyto požadavky. Těsnění KLINGER poskytují širokou škálu schválení výrobků pro téměř všechny běžné aplikace, které jsou předmětem takových certifikačních postupů.

 

MateriálGerman Lloyd
KLINGER® Miliam PSSx