Klingerit

POZOR: Těsnicí desky s obsahem azbestových vláken nelze od roku 2008 na území EU prodávat ani distribuovat. Zde uvedené údaje slouží pouze pro informaci!

Použití materiálu:
Universálně použitelné, média všeho druhu, včetně uhlovodíků.

Co znamená označení desek 3xA:

  • Anti-Haft – povrch desek je ošetřen proti-přilnavou vrstvou. Odstranění starých těsnění je díky tomu mnohem
  • Anti-Korrosion – povrch současně působí protikorozně na příruby.
  • Asbest-freie – konstrukčně jsou tyto desky tvořeny ze tří vrstev, kdy obě krajní, povrchové, jsou bez azbestu. A to za cílem minimalizovat zdravotní dopady a rizika spojená s používáním azbestových vláken.

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2 mm

VlastnostParametryJednotkaHodnota
Maximální teplota°C550
Maximální tlakbar140
Max. plošné zatížené - tl. 0,5 mmtloušťka 0,5 mmbar200
Max. plošné zatížené - tl. 1,5 mmtloušťka 1,5 mmbar110
Max. plošné zatížené - tl. 3,0 mmtloušťka 3,0 mmbar60
Stlačitelnost ASTM F 36 J%8
Odpružení ASTM F 36 Jmin%55
Tlaková stálá pevnost DIN 5291350 MPa, 16h/300°CMPa40
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPazmenšení tl. při 23°C%10
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPaměnšení tl. při 300°C%5
Bobtnání ASTM F 146 - olejolej IRM 903: 5h/150°C%8
Bobtnání ASTM F 146 - pohonná hmotapohonná hmota B: 5h/23°C%12
Hustotag/cm31,95