Ocelogumová klínová těsnění

Ocelogumová klínová těsnění KGS/VD

Plynule přestavitelné těsnění je složeno ze dvou částí, které jsou spojeny tvarovým spojem pero-drážka. Díky tomu se mohou obě části vzájemně volně otáčet. Tímto natočením lze docílit úhlového rozdílu čel až 8°. Tyto dvě části vytvoří po montáži pevnou vazbu „těsnou vzhledem k mediu“. V obou částech je zavulkanizována ocelová vložka pro zvýšení tlakové odolnosti. Řešení je patentově chráněné.

Právě ve velmi zúžených montážních prostorách, např. šachtách, mohou být nerovnoběžné příruby jednoduše a hospodárně vyrovnány jen přestavitelným těsněním, čímž se předejde náklad­ným a složitým pokusům s klínovými vložkami a jejich dodatečným utěsněním.